Valimisjaoskonnad

Valimisjaoskond nr. 1

Hääletamise info:
Lümanda küla, Lümanda vald (Lümanda keskusehoone)  

Hääletamise aeg valimispäeval:
9.00-20.00  

Sidevahendid:
5884 5549
 

Piirid:
Valimisjaoskonna piirid ühtivad Lümanda valla haldusterritooriumi piiriga.  

Eelhääletamise info:
19.-21.05.2014 Lümanda küla, Lümanda vald (Lümanda keskusehoone)  

Eelhääletamise aeg:
12.00-20.00  

Sidevahendid:
5884 5549
 

Esimees:
ILMAR ANTOV  

*Toimub eelhääletamine väljaspool elukohajärgset valimisjaoskonda
*Toimub hääletamine valijatele, kelle elukoha andmed on Rahvastikuregistrisse kantud valla või linna täpsusega