Valimisjaoskonnad

Valimisjaoskond nr. 1

Hääletamise info:
Pihtla küla, Pihtla vald (Pihtla vallamaja)  

Hääletamise aeg valimispäeval:
9.00-20.00  

Sidevahendid:
5884 5555
 

Piirid:
Valimisjaoskonda kuuluvad järgmised külad: Ennu, Hämmelepa, Iilaste, Ilpla, Kailuka, Kiritu, Kuusiku, Kõnnu, Laheküla, Leina, Nässuma, Pihtla, Püha, Rahniku, Rannaküla, Reo, Räimaste, Sandla, Sauaru, Sutu, Suure-Rootsi, Tõlluste, Vanamõisa, Väike-Rootsi ja Väljaküla.  

Eelhääletamise info:
19.-21.05.2014 Pihtla küla, Pihtla vald (Pihtla vallamaja)  

Eelhääletamise aeg:
12.00-20.00  

Sidevahendid:
5884 5555
 

Esimees:
PIRET MÄGI  

*Toimub eelhääletamine väljaspool elukohajärgset valimisjaoskonda
*Toimub hääletamine valijatele, kelle elukoha andmed on Rahvastikuregistrisse kantud valla või linna täpsusega
*Toimub hääletamine asukohas

Valimisjaoskond nr. 2

Hääletamise info:
Kaali küla, Pihtla vald (Kaali kool)  

Hääletamise aeg valimispäeval:
9.00-20.00  

Sidevahendid:
5884 5556
 

Piirid:
Kaali valimisjaoskond nr.2 Valimisjaoskonda kuuluvad järgmised külad: Eiste, Haeska, Kaali, Kangrusselja, Kõljala, Liiva, Liiva-Putla, Masa, Matsiranna, Metsaküla, Mustla, Reeküla, Sagariste, Salavere, Saue-Putla ja Sepa.  

Eelhääletamise info:
19.-21.05.2014 Kaali küla, Pihtla vald (Kaali kool)  

Eelhääletamise aeg:
12.00-20.00  

Sidevahendid:
5884 5556
 

Esimees:
INGE ARU