Valimisjaoskonnad

Valimisjaoskond nr. 1

Hääletamise info:
Iide küla, Torgu vald (Torgu vallamaja)  

Hääletamise aeg valimispäeval:
9.00-20.00  

Sidevahendid:
5884 5560
 

Piirid:
Valimisjaoskonna piir ühtib valla haldusterritooriumi piiriga  

Eelhääletamise info:
19.-21.05.2014 Iide küla, Torgu vald (Torgu vallamaja)  

Eelhääletamise aeg:
12.00-20.00  

Sidevahendid:
5884 5560
 

Esimees:
PILLE MARIPUU  

*Toimub eelhääletamine väljaspool elukohajärgset valimisjaoskonda
*Toimub hääletamine valijatele, kelle elukoha andmed on Rahvastikuregistrisse kantud valla või linna täpsusega