Valimisjaoskonnad

Valimisjaoskond nr. 1

Hääletamise info:
Sõrve mnt 5, Salme alevik (Salme rahvamaja)  

Hääletamise aeg valimispäeval:
9.00-20.00  

Sidevahendid:
5884 5559
 

Piirid:
Salme valla territooriumil on üks alaline valimisjaoskond nr 1, kus valimisjaoskonna piirid ühtivad Salme valla haldusterritooriumi piiridega.  

Eelhääletamise info:
19.-21.05.2014 Sõrve mnt 5, Salme alevik (Salme rahvamaja)  

Eelhääletamise aeg:
12.00-20.00  

Sidevahendid:
5884 5559
 

Esimees:
EVE KIIL  

*Toimub eelhääletamine väljaspool elukohajärgset valimisjaoskonda
*Toimub hääletamine valijatele, kelle elukoha andmed on Rahvastikuregistrisse kantud valla või linna täpsusega
*Toimub hääletamine asukohas