Valimisjaoskonnad

Valimisjaoskond nr. 1

Hääletamise info:
Liiva küla, Muhu vald (Muhu lasteaed)  

Hääletamise aeg valimispäeval:
9.00-20.00  

Sidevahendid:
5884 5550
 

Piirid:
Valimisjaoskonna piirid ühtivad Muhu valla haldusterritooriumi piiriga  

Eelhääletamise info:
19.-21.05.2014 Liiva küla, Muhu vald (Muhu lasteaed)  

Eelhääletamise aeg:
12.00-20.00  

Sidevahendid:
5884 5550
 

Esimees:
REET HOBUSTKOPPEL  

*Toimub eelhääletamine väljaspool elukohajärgset valimisjaoskonda
*Toimub hääletamine valijatele, kelle elukoha andmed on Rahvastikuregistrisse kantud valla või linna täpsusega
*Toimub hääletamine asukohas